Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Wojciech Walat s. 7-9
Model człowieka paradygmatem nauk pedagogicznych Waldemar Furmanek s. 13-26
Personality components in a person’s attitude to activity Valeriy Zobkov s. 27-30
Professional qualities as a determinant of experts’ competence of various types of occupations Olga Filatova s. 31-35
Self-regulation of learning activity of adolescents in the transitional age of development Alexander Zobkov s. 36-41
Formation problem of sens and a resistance to stress in high school Jliy Lasareva Nataly Litwinowa s. 42-47
Social adaptation of diminished hearing students by means of socio-psychological training Evgeniya Akinina s. 48-51
Způsob vnímání vybraných pojmů školního a sociálního prostředí studenty Univerzity v Rzeszowe v roce 2010 a 2011 Marie Chraskova s. 52-58
Use of means of information technologies in adaptable process pedagogically the started teenagers Elena Eropova s. 59-62
A development of creative skills and aesthetic taste as a means of education Volodymyr Kaluga s. 63-68
Pedagogical research of professional competence of future ecologists in universities of Ukraine Nataliia Ridei Yuliya Rybalko s. 69-73
Some aspects of social critical pedagogics Natalia Zaychenko s. 74-79
Prospects of implementing educational audit in Ukrainian higher education institutions Victoria Lipska s. 80-86
Assessment and evaluation in problem-based learning in the course of training students majoring in engineering Alexander Gertsiy Nataliia Ishchuk s. 87-92
Academic discipline website as an efficient aid for didactic adaptation of first-year students Volodymyr Liesovyi Vera Petruk s. 93-98
Methodological support for multimedia-assisted teaching foreign languages at higher educational institutions Nataliia Ishchuk s. 99-106
Peculiarities of application of instructional interactive technologies in teaching fundamental disciplines at higher educational institutions Olena Prozor s. 107-111
Feathers of educational and research institute Liudmyla Makodzei Anna Yazun s. 112-117
E-course „Information business in Russia” Eugene Kovalev s. 118-119
O kształceniu zawodowym w Szwajcarii Krzysztof Kraszewski s. 123-128
Gotowość zawodowa absolwentów średnich szkół plastycznych w odniesieniu do wymagań stawianych przez pracodawców w ofertach pracy – raport z badań Janusz Strzecha s. 129-135
Współczesne zmiany zawodów, kwalifikacji na europejskim rynku pracy Antoni Krauz s. 136-147
Wykorzystanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnej przez absolwentów kierunku ETI w pracy zawodowej Marta Bałażak s. 148-153
The use of play methods for educating future specialists in the sphere of Law Olena Bermicheva Nataliia Burukovska Grigoriy Sysoienko s. 154-159
Role of international experience in development of gender education Liudmyla Dankevych Valentyna Stakhnevych s. 160-165
Redekultur als Bestandteil der Berufskultur Svitlana Amelina s. 166-172
Treść i formy stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji dorosłych Marta Berdnyk s. 173-180
Regulatory component in psychological readiness of future specialist in agriculture to the professional activity Oksana Polozenko s. 181-186
Tests as the method of control Olga Berezovska Inna Trygub Lyudmyla Vlasenko s. 187-190
The fundamental approaches to the analysis of low frustration tolerance in the student`s age Nataliya Bozhok s. 191-196
Problem zagospodarowania odpadów komunalnych na terenach wiejskich Wiktoria Sobczyk s. 199-205
Substantiation of the practical training content for students ecologists preparation in Ukraine Tetana Hitrenko Natalija Ridei Vita Strokal Anna Sytska Nina Tverezovska s. 206-210
Professional competence of bachelors and masters ecologist Svetlana Palamarchuk Natalija Ridei Yulija Rybalko Denis Shofolov s. 211-216
Basic principles of education for sustainable development and their role in formation of ecocentric outlook Oksana Nagorniuk Olga Nagorniuk s. 217-222
The component-criterial structure of cultural readiness of future specialists of agrarian field Nataliya Kostrytsya s. 223-229
Ways of Formation of the Personality Political Culture in the Ukrainian Society Iuliia Siekunova s. 230-234
Technology as the phenomenon of human activity Viktor Sydorenko Nina Tverezovska s. 237-247
Edukacja architektoniczna w przedszkolu – zarys problematyki Wojciech Walat s. 248-265
Výchova k podnikaniu v predmete Technika na základných školách v Slovenskej Republike Gabriel Banesz Michal Foldesi s. 266-271
Problematyka badania umiejętności czytania w refleksji pedagogicznej Agnieszka Długosz s. 272-278
Význam priestorovej predstavivosti v technickom vzdelávaní Viera Tomkova s. 279-284
Rozvoj priestorovej predstavivosti žiakov základnej školy v netechnických predmetoch Danka Lukacova s. 285-289
Tvořivost na prvním stupni základní školy Petr Mach s. 290-296
Vzdelávanie učiteľov odborných technických predmetov v Slovenskej Republike Marcela Duchovicova s. 297-302
Analiza tłumienia prędkości fali podłuŜnej w elemencie Ŝelbetowym z zarysowaniem Michał Teodorczyk s. 303-308
Autorzy s. 309-312