Znaleziono 10 artykułów

Danka Lukacova

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postoje učiteľov k využívaniu vzdialených reálnych experimentov vo výučbe na univerzitách Danka Lukacova s. 41-46
Požiadavky stredných odborných škôl na absolventov Danka Lukacova s. 45-50
Didaktická vybavenosť učebníc pre predmet technika na nižšom sekundárnom stupni Danka Lukacova s. 66-70
Podpora vyučby PLC systémov na vysokých škalách v SR = Support in the Education PLC System at Universities in Slovakia Gabriel Bánesz Danka Lukáčová s. 100-105
Didaktické kritériá hodnotenia kvality vzdialených reálnych experimentov Danka Lukacova s. 100-104
Úloha technického vzdelávania v spoločnosti Tomas Kozik Peter Kuna Danka Lukacova s. 114-120
Aktualny stan przygotowania uczniów szkół podstawowych do bezpiecznej pracy i zdrowego życia w Republice Słowackiej Tomáš Kozik Danka Lukáčová Mária Škodová s. 159-165
Vedomosti a zručnosti študentov učiteľstva technických predmetov z oblasti IKT Danka Lukacova s. 265-270
Rozvoj priestorovej predstavivosti žiakov základnej školy v netechnických predmetoch Danka Lukacova s. 285-289
Pneumatická a hydraulická regulácia výrobných systémov v študijných programoch Gabriel Bánesz Danka Lukáčová s. 334-339