Znaleziono 14 artykułów

Tomas Kozik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Poznámka k tvorivosti v technickom vzdelávaní Ivica Handlovska Tomas Kozik s. 15-22
Koncepcia využitia prvkov priemyselnej automatizácie v v návrhu reálnych vzdialených experimentov Tomas Kozik Peter Kuna Marek Simon s. 45-56
Úloha technického vzdelávania v spoločnosti Tomas Kozik Peter Kuna Danka Lukacova s. 114-120
Dôležitosť vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Melania Feszterova Tomas Kozik s. 115-120
Perspektíva reálnych experimentov vo vzdelávaní Tomáš Kozik Marek Simon s. 125-132
Virtuálna realita a vzdelávanie Tomáš Kožík Peter Kuna Silvia Kunová s. 138-145
Nahradí simulovaný experiment reálny? Tomáš Kozík Marek Šimon s. 153-167
Aktualny stan przygotowania uczniów szkół podstawowych do bezpiecznej pracy i zdrowego życia w Republice Słowackiej Tomáš Kozik Danka Lukáčová Mária Škodová s. 159-165
"Bezpečná technika, bezpečné pracoviská - atribúty prosperujúcej spoločnosti", J. Sinay, Košice 2011 : [recenzja] Tomáš Kozik Juraj Sinay (aut. dzieła rec.) s. 177-179
Význam celoživotného vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Melánia Feszterová Tomáš Kozik s. 187-192
Aktualny stan prawny dotyczący ochrony pracy w Republice Słowackiej w kształceniu i przygotowaniu zawodowym pracowników Róbert Bulla Tomáš Kozik s. 193-216
Remote Experiment in Terms of View of Didactics of Education Tomas Kozik Peter Kuna Marek Simon s. 200-211
Remote Experiments, from Internet to Intranet Peter Arras Tomas Kozik Peter Kuna Marek Simon s. 328-332
Vzdialený reálny experiment s využitím prvkov priemyselnej automatizácie Tomas Kozik Peter Kuna s. 581-597