Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie s. 7
Przygotowanie nauczycieli klas I–III szkoły podstawowej do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TI Dorota Szumna s. 11-17
Počítačová podpora experimentov v príprave učiteľov na vysokých školách s pedagogickým zameraním Jan Pavlovkin s. 18-23
W poszukiwaniu kompetencji informacyjnych Aleksander Piecuch s. 24-33
Nowoczesne systemy wspomagające pracę inżyniera Wojciech Żyłka Marta Żyłka s. 34-39
Działania nauczycieli średnich szkół plastycznych w celu uzyskania i doskonalenia swoich zawodowych kompetencji multimedialnych dla dalszego rozwoju zawodowego Janusz Strzecha s. 40-44
Uwzględnianie oczekiwań pracodawców w definiowaniu zakresu przedmiotowego kursów na przykładzie nauczania platform programistycznych Bartosz Jabłoński s. 45-50
The Comparative Studies of Air Traffic Controllers’ Professional Communicative Competence Development Methodical Systems of Canada, Germany and Russia Eugene Kmita s. 51-56
Wykorzystanie case study w procesie doskonalenia informatycznego pracowników firm Robert Lis s. 57-61
Wspomaganie certyfikacji witryn internetowych za pomocą urzędów lokalnych Michał Koniuszko Andrzej Paszkiewicz Robert Pękala s. 62-67
Edukacja i poziom kompetencji pracowników 50+ w obszarze IT Piotr Muryjas Monika Wawer s. 68-73
Modern Educational Technologies in Ukrainian High School Oksana Kondur Nadiia Lutsan Halyna Mykhaylishyn s. 74-79
Edukacja artystyczna na Ukrainie w kontekście dynamicznych zmian współczesnej cywilizacji Fabian Andruszkiewicz Olga Chyżna s. 80-84
Kultura pracy – oświata – umiejętności w dobie społeczeństwa informacyjnego Tadeusz Piątek s. 85-90
Rozwój społecznych zainteresowań uczniów szkół średnich w kontekście wyników osiąganych w matematycznych konkursach on-line Joanna Kandzia s. 93-99
Edukacja na odległość w opinii studentów : doniesienie z badań pilotażowych Bożena Dusza s. 100-104
Rozwój technologii e-learningu Agnieszka Molga Marek Wójtowicz s. 105-110
Aktywność internetowa dzieci i młodzieży – wskazania dla praktyki pedagogicznej Beata Komorowska s. 111-117
Zmiany w technikach komunikacji internetowej studentów Sławomir Kocira Milan Koszel Edmund Lorencowicz s. 118-124
Mapy wiedzy narzędziem w edukacji Urszula Ordon Wioletta Sołtysiak s. 125-129
Nauczanie komputerowego wspomagania projektowania na kierunkach przyrodniczych Łukasz Jeleń Aleksander Krzyś Krzysztof Pieczarka s. 130-135
Mathematical Approaches of Creating to Educational Content Formation in the Professional System Computer Training of Blind People Iurii Tulashvili s. 136-140
Planowanie jakości e-kursu – wykres przyczynowo-skutkowy Zygmunt Kucharczyk Tomasz Walasek s. 141-147
Rozwój technologii e-learningu Renata Lis s. 148-152
Perspektywa rozwoju infrastruktury sieciowej w szkole Piotr Karaś Maciej Karaś s. 153-156
Edukacja akademicka z wykorzystaniem narzędzi SAS Piotr Muryjas Monika Wawer s. 157-162
Wspomaganie procesu kształcenia za pomocą oprogramowania typu open source Mariusz Śniadkowski s. 163-168
Kurs e-learningowy: obróbka materiału wideo w programie Pinnacle Studio oparty na teorii kognitywnej procesu uczenia się Tomasz Warchoł s. 169-175
Role of Multimedia Technologies in Training of Students hadi Saleh Osama Tahaan s. 176-178
Działania przeciw wykluczeniu cyfrowemu dzieci i młodzieży – edukacyjny aspekt zjawiska Magdalena Wasylewicz s. 179-184
Anonimowość w cyfrowym świecie jako gra pozorów Katarzyna Garwol s. 185-190
Reakcja uczniów, nauczycieli i rodziców na zjawisko cyberprzemocy Wojciech Walat s. 191-196
Wykorzystanie komputera w rozwijaniu zainteresowań muzycznych dzieci w młodszym wieku szkolnym Anna Pękala s. 197-202
Wpływ seksualizmu w sieci na młodych użytkowników internetu Katarzyna Garwol s. 203-208
„Welcome to the Real (?) World, Mr. Down”. Osoby z zespołem Downa w wirtualnej przestrzeni – obcy czy cyfrowi tubylcy? Anna Bieganowska s. 209-215
Autorzy s. 216-218