Znaleziono 11 artykułów

Beata Komorowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Current trends in early pedagogy Jolanta Karbowniczek Beata Komorowska s. 13-25
Międzypokoleniowa transmisja wartości Beata Komorowska Mariusz Śniadkowski s. 67-82
Aktywność internetowa dzieci i młodzieży – wskazania dla praktyki pedagogicznej Beata Komorowska s. 111-117
Książka źródłem wiedzy i inspiracją do twórczości – metoda projektów w rozwijaniu kompetencji czytelniczych dzieci Beata Komorowska s. 151-155
Sprawozdanie z I konferencji przedst awicieli organów prowadzących i zarządzających placówkami oświatowymi, Chełm 16 IX 2016 r. Beata Komorowska s. 161-162
„Edukacja wczesnoszkolna – szanse i zagrożenia” Międzynarodowe Seminarium Naukowe Chełm, 18 X 2010 r. Beata Komorowska s. 161-165
Sprawozdanie z V międzynarodowej konferencji naukowej "Współczesne strategie i wyzwania edukacyjne" Chełm, 8-10.05.2014 r. Beata Komorowska s. 193-194
Recenzja książki: "Praca człowieka jako kategoria edukacyjna", red. B.Komorowska, P.Mazur, Chełm 2015 Katarzyna Wołk Beata Komorowska (aut. dzieła rec.) Piotr Mazur (aut. dzieła rec.) s. 203-205
Sprawozdanie z VII międzynarodowej konferencji naukowej "Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne" Chełm, 9-10 V 2016 .r Beata Komorowska s. 205-206
Recenzja książki: "Wokół aktualnych problemów rozwoju szkoły. Pedagogika szkolna, wczesnoszkolna i przedszkolna. Teoria i praktyka, t. 2", red. K. Chałas, B. Komorowska, M. Buk-Cegiełka, Lublin 2016 Iwona Oleksa M. Buk-Cegiełka (aut. dzieła rec.) K. Chałas (aut. dzieła rec.) Beata Komorowska (aut. dzieła rec.) s. 213-216
Sprawozdanie z VI międzynarodowej konferencji naukowej „Współczesne Strategie i Wyzwania Edukacyjne”, Chełm 8-9.05.2015 r. Beata Komorowska s. 245-246