Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Waldemar Lib Wojciech Walat s. 9-11
Poznámka k tvorivosti v technickom vzdelávaní Ivica Handlovska Tomas Kozik s. 15-22
Kształcenie ogólne i ogólnotechniczne w Liechtensteinie Krzysztof Kraszewski s. 23-30
Tretí rok školskej reformy a technické vzdelávanie v nižšom sekundárnom vzdelávaní v SR Jozef Pavelka s. 31-36
Interdisciplinary and integration of technical education Jan Novotny s. 37-39
Rola zabaw konstrukcyjnych w rozwijaniu wyobraźni technicznej-kinetycznej dzieci w wieku przedszkolnym – sprawozdanie z badań wstępnych Wojciech Walat s. 40-60
Realizacja projektów koncepcyjnych w oparciu o model działalności technicznej człowieka, szansą na kształtowanie świadomości technicznej uczniów Marta Ciesielka s. 61-66
Rozvíjení tvořivého myšlení středoškolských studentů ve výuce technických předmětů Miroslava Miklosikova s. 67-72
Rozwijanie twórczej aktywności uczniów Agnieszka Długosz s. 73-81
Porovnání virtuálních a reálných elektronických měření Pavel Benajtr Petr Mach s. 82-90
Elektronika s výučbovým systémom rc2000 Daniel Novak Jan Pavlovkin s. 91-97
Praca, rynek pracy i edukacja zawodowa w kontekście przemian cywilizacyjnych Jolanta Wilsz s. 101-106
Praca i kariera zawodowa absolwentów ETI Henryk Noga s. 107-114
Dôležitosť vzdelávania v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Melania Feszterova Tomas Kozik s. 115-120
Wpływ hałasu na pracę człowieka w opinii studentów i uczniów Tadeusz Piątek s. 121-129
The necessity of Ukrainian family doctor training improve with due account for foreign experience Inna Palamarenko s. 130-134
Linguistic analysis of special terms in economic texts Svitlana Tsymbal s. 135-137
Tolerance as an Integral Part of Intercultural Competence of Prospective Economists Olena Zelikovska s. 138-144
BOZP ako motivačný faktor v prácach ŠVOČ Melania Feszterova s. 145-149
Otwarte zasoby informacyjne w edukacji ustawicznej zawodowej Henryk Bednarczyk Tomasz Kupidura s. 150-155
Narzędzia informatyczne do diagnozowania i doskonalenia kompetencji zawodowych w procesie pracy Zbigniew Kramek s. 156-161
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007–2013 w procesie przygotowania zawodowego – wybrane procedury Antoni Krauz s. 162-174
Management of primary and secondary schools Linda Jurakovic Marijana Juricic Nevenka Tatkovic s. 175-190
Secondary school education for the needs of tourism and hospitality in croatia – analysis of present state and proposals for improvement Tea Baldigara Vlado Galicic Marina Laskarin s. 191-202
Postrehy a pripomienky seniorov k programu ľudové remeslá na univerzite tretieho veku v Nitre Jan Sirka s. 203-210
Ocena przez studentów uczelni technicznej obecnego systemu edukacji w kontekście potrzeb współczesnego rynku pracy Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 211-216
Analiza porównawcza procesu uczenia się uczniów szkół ogólnokształcących i zawodowych Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 217-222
Kultura organizacyjna a efektywność funkcjonowania organizacji społecznie odpowiedzialnych Marek Kęsy s. 223-228
Organization of motivation-valuable block of specialists’ personality Olga Filatova s. 229-232
Pedagogical conditions of formation of technological competence in vocational training Lyenuza Tarkhan s. 233-237
Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav Chraska Milan Klement s. 241-247
Způsob vnímání vybraných pojmů školního a sociálního prostředí studenty Univerzity Palackého v Olomouci a Univerzity v Rzeszowe Marie Chraskova s. 248-253
Názory učiteľov na možnosti a formy ďalšieho odborného vzdelávania Gabriel Banesz s. 254-259
Role of higher education in formation of cultural and political views of the modern youth Iuliia Siekunova s. 260-264
Vedomosti a zručnosti študentov učiteľstva technických predmetov z oblasti IKT Danka Lukacova s. 265-270
Filozofia Kaizen w pracy nauczyciela Marta Bałażak s. 271-276
Informatyczne przygotowanie pedagogów szkolnych – wyniki badań własnych Wojciech Czerski Rafał Wawer s. 277-283
Znaczenie multimedialnych programów komputerowych w działalności poradni pedagogiczno-psychologicznej Janusz Janczyk Antoni Sznirch s. 284-289
The Development of Teacher Competences in the Context of the Croatian Qualifications Framework and the Bologna process Nevenka Tatkovic s. 290-305
Teaching Culture In The Foreign Language Classroom Galina Cherednichenko Lyudmila Kunytsia Lyudmila Sharpan s. 306-312
Professsional burnout and lecturer Valentyna Ivanivna Stakhnevich s. 313-317
Gender and personality Liudmyla Dankevych Valentyna Ivanivna Stakhnevich s. 318-322
Systemy informatyczne w modelowaniu procesów zarządzania środowiskiem Agnieszka Biedrawa Wiktoria Sobczyk s. 325-336
Socio-ecological human security in the environment Oksana Nagornyuk s. 337-343
Study of Ioan Pavlo II about environmental culture Bohdan Makarchuk Liliya Nedobiichyk Andriy Nemnogko Nataliia Ridei s. 344-347
Urgent issues on retraining of specialists in agricultural sphere with provision of the second higher education Maria Kulayets Ogla Vytvytska s. 348-353
Role of education and science in promoting of term state environmental programs Lyudmila Klymenko Yuliya Martynenko Nataliia Ridei Yuliya Rybalko Anna Sytska s. 354-357
State programs of education and science development in Ukraine Tetyana Hitrenko Albina Nazarenko Andriy Nemnogko Svitlana Palamarchuk Nataliia Ridey Vita Strokal s. 358-361
Scientific support for policy state environmental programs, the importance of education Yuliya Kucherenko Nataliia Ridei Denys Shofolov Ira Trygub Olha Zahayko s. 362-366
Scientific support for policy state environmental programs, the importance of education Nataliia Ridei Denys Shofolov s. 362-366
Innovations in ecological education of higher school students Tatiana Vasilievna Sayenko s. 367-371
"Pedagogickà prax s podporou informačných a komunikačných technológií", Jana Depesova, Nitra 2010 : [recenzja] Maria Raczyńska Jana Depesova (aut. dzieła rec.) s. 375-376
"Tvorba záverečnej prače", Maria Vargova, Nitra 2011 : [recenzja] Maria Raczyńska Maria Vargova (aut. dzieła rec.) s. 377
"Pedagogické aspekty bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci", Mária Vargová, Jana Depešová, Nitra 2011 : [recenzja] Maria Raczyńska Jana Depešová (aut. dzieła rec.) maria Vargova (aut. dzieła rec.) s. 378-379
"Bezpieczeństwo w pracowni chemicznej", Marek Wasielewski, Wiktor Nikołajewicz Dawydow, Warszawa 2008 : [recenzja] Melania Feszterowa Wiktor Nikołajewicz Dawydow (aut. dzieła rec.) Marek Wasielewski (aut. dzieła rec.) s. 380-382
Autorzy s. 383-387