Znaleziono 10 artykułów

Katarzyna Garwol

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola mediów społecznościowych w edukacji – stan obecny i perspektywy rozwoju Katarzyna Garwol s. 51-56
Negatywny wpływ technologii teleinformatycznych na studentów informatyki rzeszowskich uczelni Katarzyna Garwol s. 73-78
Droga do powstania społeczeństwa informacyjnego we współczesnych demokracjach Katarzyna Garwol s. 103-111
Wizerunek i tożsamość w sieci Katarzyna Garwol s. 108-113
Portale społecznościowe – szanse i zagrożenia dla młodego człowieka Katarzyna Garwol s. 183-189
Anonimowość w cyfrowym świecie jako gra pozorów Katarzyna Garwol s. 185-190
Wpływ seksualizmu w sieci na młodych użytkowników internetu Katarzyna Garwol s. 203-208
Negatywny wpływ technologii teleinformatycznej na obywateli społeczeństwa informacyjnego : wybrane aspekty Katarzyna Garwol s. 245-252
Hejt w internecie – analiza zjawiska Katarzyna Garwol s. 304-309
Język Internetu i SMS-a zagrożeniem dla stylistyki języka polskiego Katarzyna Garwol s. 322-327