Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie s. 7-10
Konsumeryzm, konsumpcjonizm, wyzwania dla edukacji Waldemar Furmanek s. 13-22
Rozumienie idei techniki we współczesnym świecie przez uczniów klas starszych szkoły podstawowej Marta Bałażak s. 24-31
Sociocultural components of the educational systems in nordic countries in the sphere of technology teachers training Igor Zhernoklieiev s. 32-36
Edukacja techniczna w warunkach cywilizacji informacyjnej Marek Kęsy s. 37-42
Werken w zuryskim systemie szkolnym Krzysztof Kraszewski s. 43-48
Inovácie v didaktike technickej výchovy Jozef Pavelka s. 49-60
Zkušenosti žáka a výuka technických předmětů v současnosti Jiri Kropac Jitka Plischke s. 61-66
Czynniki wpływające na umiejętności posługiwania się pojęciami technicznymi przez uczniów kończących szkołę podstawową w świetle badań Waldemar Lib s. 67-77
Rozwijanie myślenia technicznego graficznego uczniów Agnieszk Długosz s. 78-83
Use of EU subsidies for providing an environment for technical education Jan Cerny Jan Novotny Jaroslav Zukerstein s. 84-87
Popularization of technical education Jan Cerny Jan Novotny Jaroslav Zukerstein s. 88-92
Current trends in applied mechatronics in elementary education in the Czech Republic Jan Krotky s. 93-98
Dekwalifikacja – nowe wyzwanie dla edukacji zawodowej Waldemar Furmanek s. 102-114
Vector changes labour rights in modern society Viktor Sidorenko s. 115-121
Zmiany i tendencje zachodzące w uzyskiwaniu uprawnień zawodowych na poziomie wyższym Ryszard Marian Janka s. 122-128
Model kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej jako przykład funkcjonowania systemu branżowych centrów kształcenia zawodowego Robert Wolański s. 129-138
Education for ethical tourism and business ethics Vlado Galicic Juraj Plenkovic s. 139-150
Czynniki wpływające na wybór studiów technicznych przez kobiety Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 151-155
Edukacja zawodowa menedżerów w świetle przemian cywilizacyjnych Lidia Włodarska-Zoła s. 156-161
Technical studies and the needs of the region Jan Cerny Jan Novotny Jaroslav Zukerstein s. 162-164
Kompetenzherangehen an die berufsausbildung der zukänftigen ingenieure Svitlana Amelina s. 165-170
The essence and directions of supplying additional educational services to talented and gifted students Yaroslav Rudyk s. 171-173
Purpose of culture and its relationship to various spheres of human activity Natalia Mikolaivna Kostritza s. 174-179
Relationships of Young People: Sex and Love Tamara Ivakhnenko s. 180-185
Professional deformations of professors of courses in law Andrey Gaiduk s. 186-191
Compensating for lost abilities Juraj Plenkovic Nevenka Takovic s. 192-196
Ochotnicze Hufce Pracy oknem na świat na współczesnym rynku pracy w procesie przygotowania zawodowego Antoni Krauz s. 197-208
Dydaktyka szkoły wyższej Ukrainy w okresie przemian cywilizacyjnych Wasyl Jagupow s. 212-218
Lecturer and authority Liudmyla Dankevych Valentyna Stakhnevich s. 219-223
Oczekiwania studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji zawodowej w obszarze kształcenia psychologicznego Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 224-229
Dokształcanie nauczycieli w kontekście idei i praktyki uczenia się w ciągu całego życia Elżbieta Sałata s. 230-236
Analysis of the case studies Petr Mach s. 237-243
Další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci celoživotního učení Miroslava Miklosikova s. 244-249
Tanatopedagogika w procesie kształcenia nauczycieli Ewa Nieroba Krzysztof Niewiadomski Ireneusz Zawłocki s. 250-256
About achmeological peculiarities and science of teaching of the grown man Svitlana Tsymbal s. 257-262
Edukacja – ekologia – ekorozwój, czyli o wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju Agnieszka Biedrawa Anna Kowalska Małgorzata Pawul Wiktoria Sobczyk s. 266-271
Training of agrotechnological directing specialists Nina Tverezovska s. 272-278
The role and place of the education subject „agrarian law” in the curriculum for training village specialists Helena Gafurova s. 279-284
AHP – komputerowe wspomaganie podejmowania złożonych decyzji Agnieszka Biedrawa Wiktoria Sobczyk s. 285-292
Formation of ecological and creative competence of future professionals in the period Decade of education for sustainable development Tatiana Vasilievna Sayenko s. 293-297
Reclamation of disturbed lands in Ukraine environmental aspect Vladimir Kryvov s. 298-302
On the edge of degeneration and recovery: from disintegrated fragmentary conception to integrated knowledge Volodymyr Kaluga s. 303-309
Providing of course „Ecological expertise” for bachelors in environmental NUBiP Ukraine Svetlana Palamarchuk Natalia Ridei Denis Shofolov s. 310-315
Trends in training of future agrarian specialists for management activity Ludmila Makodzei Valentina Svistun s. 316-320
International experience and support of criteria for european certificate „Blue flag” Natalia Ridei s. 321-325
Environmental education for balanced development of Ukraine Aleksandr Mudrak Oksana Nagorniuk s. 326-331
Autorzy s. 332-335