Znaleziono 19 artykułów

Marek Kęsy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wykorzystanie technologii informacyjnej a zagrożenia „dla informatyki i przez informatykę” Marek Kęsy s. 9-19
Technologie informacyjne w świetle praktyk czytelniczych = Information Technologies in the Light of Reading Practices Marek Kęsy s. 24-31
Edukacja techniczna w warunkach cywilizacji informacyjnej Marek Kęsy s. 37-42
Rzeczywistość wirtualna w procesie kształcenia technicznego Marek Kęsy s. 42-47
Technologie informacyjne w kształceniu technicznym Marek Kęsy s. 62-71
Kształcenie techniczne w ujęciu komputerowo zintegrowanego wytwarzania CIM Marek Kęsy s. 90-98
Rozwój osobowy człowieka w ujęciu kapitału ludzkiego organizacji Marek Kęsy s. 106-115
Poszerzona rzeczywistość w edukacji Marek Kęsy s. 124-131
Symulatory wirtualnej rzeczywistości Marek Kęsy s. 125-131
Technologia poszerzonej rzeczywistości – korzyści i zagrożenia aplikacyjne Marek Kęsy s. 132-137
Techniki symulacyjne w programowaniu obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Marek Kęsy s. 151-151
    Zacytuj
  • Udostępnij
Nowoczesność środków dydaktycznych w kształceniu technicznym Marek Kęsy s. 190-197
Jakość procesu w ujęciu realiów gospodarki rynkowej Marek Kęsy s. 191-197
Zjawiska chaosu informacyjnego i manipulacji w ujęciu praktyk czytelniczych współczesnego społeczeństwa Marek Kęsy s. 206-212
Kultura organizacyjna a efektywność funkcjonowania organizacji społecznie odpowiedzialnych Marek Kęsy s. 223-228
Modelowanie i symulacja pracy złożonych systemów technicznych Marek Kęsy s. 225-231
Poszerzona rzeczywistość w praktyce inżynierskiej oraz kształceniu technicznym Marek Kęsy s. 233-239
Przemiany cywilizacyjne i kulturalne społeczeństwa informacyjnego = Industrial and Cultural Transformation of the Information Society Marek Kęsy s. 248-255
Modelowe przybliżenie rzeczywistości w projektowaniu pracy złożonych systemów technicznych Marek Kęsy s. 284-289