Znaleziono 11 artykułów

Marta Bałażak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozumienie idei techniki we współczesnym świecie przez uczniów klas starszych szkoły podstawowej Marta Bałażak s. 24-31
Wybrane elementy pracy nauczyciela pozwalające ocenić jego postawę zawodową Marta Bałażak s. 24-31
Postawy nauczycieli wobec edukacji informatycznej i medialnej e szkole = Teacher's Attitudes towards Informatic and Media Education at School Marta Bałażak s. 76-84
Postawa nauczyciela informatyki wobec pracy w szkole Marta Bałażak s. 117-122
Wykorzystanie wiedzy z zakresu technologii informacyjnej przez absolwentów kierunku ETI w pracy zawodowej Marta Bałażak s. 148-153
Postawa nauczyciela wykorzystującego w swojej pracy komputer Marta Bałażak s. 164-171
Stosunek nauczyciela do pracy własnej na podstawie jego kompetencji (w tym i informatycznych) Marta Bałażak s. 187-193
Postawy nauczyciela-wychowawczy wobec pracy w szkole = Teacher's Attitudes Towards School Work Marta Bałażak s. 192-197
Postawa wobec pracy współczesnego nauczyciela wyrazem jego stosunku do działań pedagogicznych w szkole Marta Bałażak s. 213-220
Postawy nauczyciela wobec jego działalności pozalekcyjnej Marta Bałażak s. 259-265
Filozofia Kaizen w pracy nauczyciela Marta Bałażak s. 271-276