Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji = Editorial s. 11-14
Digital natives a edukacja Wioletta Sołtysiak s. 17-22
Miejsce internetu w czasie wolnym współczesnych Polaków Jacek J. Błeszyński Małgorzata Orłowska s. 23-30
Technologie informacyjno-komunikacyjne w relacjach członków rodzin transnarodowych Anna Winiarczyk s. 31-38
Przestępczość komputerowa : aspekty prawne Katarzyna Witek s. 39-47
Badanie skuteczności systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji Jerzy Krawiec s. 48-55
Analiza procesu percepcji danych przedstawianych na wykresach Maciej Bartkowski Anna Stolińska s. 56-62
Wyzwania stojące przed edukacją dla bezpieczeństwa w dobie społeczeństwa informacyjnego Marlena Lorek s. 63-66
Komputerowe wspomaganie diagnostyki dysleksji rozwojowej Marcin Bugdol Monika Bugdol Anadrzej W. Mitas Marta Szymańska s. 69-74
Usage of information and communication technologies by children at early school age Hewilia Hetmańczyk s. 75-80
Giotto's Circle : example of methodical procedure for early detection Slavoljub Hilčenko s. 81-91
Fonoholizm zagrożeniem dla rozwoju dzieci i młodzieży Magdalena Barabas s. 92-97
Preschool education in the light of current program assumptions : selected aspects Urszula Ordon s. 98-103
Twórcze wykorzystanie serwisu internetowego YouTube w edukacji muzycznej dzieci Katarzyna Rogozińska s. 104-108
Aktywizacja ruchowa dzieci w dobie rozwoju nowych technologii : wyzwanie dla nauczycieli Irena Momola Ewa Polak Emilian Zadarko Maria Zadarko-Domaradzka s. 109-115
Uniwersytety dziecięce - Mały Uniwersytet Rzeszowski Renata Jurasińska Tomasz Warchoł s. 116-121
Sprawozdanie z realizacji projektu MNiSW "Nie mów do mnie ENIGMAtycznie" Tomasz Warchoł s. 122-126
Infografika - aktywizujące środowisko edukacyjne Aldona Dutkiewicz Wojciech Kowalewski Iwona Mokwa-Tarnowska Anna Ren-Kurc Magdalena Roszak s. 129-137
Infografiki - nowy trend wizualizacji informacji wspomagający procesy edukacyjne Barbara Kołodziejczak Mirosława Kołowska-Gawiejnowicz Idzi Siatkowski Paweł Topol Jan Zych s. 138-148
Nauczanie spajania materiałów z zastosowaniem wideodydaktyki Marta Ciesielka Zbigniew Żurek s. 149-154
Fotograficzne gatunki dziennikarskie uzupełnieniem mediów dydaktycznych Marek Hallada s. 155-160
Machine vision enables to increase effectiveness of technical equipment Peter Kováčik s. 161-166
Non-formal adult education : challenges and prospects of 21st century Olena Ogienko Olena Terenko s. 169-174
Potencjał kadrowy Podkarpacia : przyczynek do rozważań, zmiany i oczekiwania Maciej Chrzanowski Piotr Zawada s. 175-182
Aktywności edukacyjne studentów kierunku pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Zbigniew Chodkowski s. 183-188
Assessment peculiarities of future philologists' translation competence Tetiana Korol s. 189-194
Podnoszenie kompetencji informacyjnych kadry akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie stosowania metod i technik kształcenia na odległość Krystian Tuczyński s. 195-200
Gamifikacja a subiektywna wartość wzmocnienia : wskazania do pracy w edukacji i promocji zdrowia Julia Łosiak-Pilch s. 201-205
Zjawiska chaosu informacyjnego i manipulacji w ujęciu praktyk czytelniczych współczesnego społeczeństwa Marek Kęsy s. 206-212
Methodological principles of clustering in agricultural sector of Ukraine Tetiana Nidzelska Vitalii Vakulenko s. 213-219
Wykorzystywanie programów uczenia w głębokim uczeniu przez wzmacnianie : o istocie rozpoczynania od rzeczy małych Michał Koziarski Krzysztof Kwater Michał Woźniak s. 220-226
Vybrané výsledky výskumu so zameraním na uplatňovanie komunikačnej kompetencie učiteľov techniky v nižšom strednom vzdelávaní Ivana Pandurovič Milan Ďuriš s. 229-235
W trosce o empatycznego nauczyciela Anna Grabowiec s. 236-241
Samoocena studentów kierunków nauczycielskich Agnieszka Bochniarz s. 242-247
Indywidualne teorie nauczycieli jako element kultury szkoły Bożena Dusza s. 248-252
Poczucie koherencji przyszłych nauczycieli Agnieszka Bochniarz s. 253-258
Postawy nauczyciela wobec jego działalności pozalekcyjnej Marta Bałażak s. 259-265
Partnerstwo edukacyjne w szkole Maria Kocór s. 266-272
Piąta rewolucja przemysłowa : eksplikacja pojęcia Waldemar Furmanek s. 275-283
Tworzenie i wzmacnianie realnej wspólnoty jako bezcenna wartość w świecie technokracji Janusz Miąso s. 284-291
Wykorzystanie wirtualnych obiektów energoelektronicznych w procesie badawczo-dydaktycznym Tomasz Binkowski Bogdan Kwiatkowski s. 292-298
The influences of cavitation effects on the electric conductivity of juices in sugar production L. Bal'-Prylypko Z. Burova M. Muchtruk M. Zheplinska s. 299-303
Opracowanie dydaktyczne układu sterowania i kontroli parametrów pracy kotła parowego z zastosowaniem sterownika programowalnego Seweryn Lipiński Tomasz Olkowski Patryk Pych s. 304-310
Entropodynamiczny filtr percentylowy Paweł Ksieniewicz s. 311-317
Zastosowanie karty kontrolnej w standardowym trybie pracy w SPC (Statistical Process Control) Wiesława Malska s. 318-324
Synergia metod dydaktycznych w nauczaniu elektroniki Seweryn Lipiński Anna Maciąg s. 325-330