Znaleziono 11 artykułów

Gabriel Banesz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Program rozvoja priestorovej predstavivosti žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania v Slovenskej republike Gabriel Banesz Viera Tomkova s. 32-37
Využitie medzipredmetových vzťahov v predmete Technika na základných školách Gabriel Banesz Ivana Placha s. 71-76
Analýza výskumov z oblasti rozvoja priestorovej predstavivosti žiakov Gabriel Banesz Silvia Kunova s. 77-81
Predmet technika na začiatku a v priebehu školskej reformy na Slovensku Gabriel Banesz s. 82-87
Podpora vyučby PLC systémov na vysokých škalách v SR = Support in the Education PLC System at Universities in Slovakia Gabriel Bánesz Danka Lukáčová s. 100-105
Overenie učebných zdrojov pre využívanie medzipredmetových vzťahov s technikou Gabriel Banesz Jana Depesova Ivana Placha s. 101-106
Vzdialené laboratóriá v dištančných formách vzdelávania Gabriel Banesz Viera Tomkova s. 143-148
Názory učiteľov na možnosti a formy ďalšieho odborného vzdelávania Gabriel Banesz s. 254-259
Výchova k podnikaniu v predmete Technika na základných školách v Slovenskej Republike Gabriel Banesz Michal Foldesi s. 266-271
Pneumatická a hydraulická regulácia výrobných systémov v študijných programoch Gabriel Bánesz Danka Lukáčová s. 334-339
Návrh učebnej pomôcky na rozvoj technickej predstavivosti žiakov základných škôl Gabriel Banesz s. 522-527