Znaleziono 7 artykułów

Katarzyna Myśliwiec

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Programowanie we wczesnej edukacji dziecka = Programming in Early Childhood Education Katarzyna Myśliwiec s. 51-55
Współczesne technologie informacyjne źródłem przemian zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej Katarzyna Myśliwiec s. 61-66
Dziecko konstruktorem robotów – analiza oferty edukacyjnej dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym Katarzyna Myśliwiec s. 77-81
"Mistrzostwo zawodowe nauczycieli wczesnej edukacji. Istota, treść, uwarunkowania", Anna Szkolak, Kraków 2013 : [recenzja] Katarzyna Myśliwiec Anna Szkolak (aut. dzieła rec.) s. 95-96
Nie tylko «najmłodsi programują!» = «Programming: not Only for Kids» Katarzyna Myśliwiec s. 135-140
Uczniowie klas I–III szkół podstawowych miejskich i wiejskich jako użytkownicy narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych Katarzyna Myśliwiec s. 191-196
„Dziecko i nauczyciel w procesie poznania i działania”, red. Krzysztof Kraszewski, Barbara Nawolska, Kraków 2016 : [recenzja] Katarzyna Myśliwiec Krzysztof Kraszewski (aut. dzieła rec.) Barbara Nawolska (aut. dzieła rec.) s. 387-389