Znaleziono 6 artykułów

Miroslav Chraska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Využití systému Courseware při elektronické podpoře výuky Miroslav Chraska s. 28-32
Porovnání vztahu učitelů k informačním a komunikačním technologiím mezi roky 2004 a 2014 Miroslav Chraska s. 48-53
An analysis of typical learning styles of primary school pupils using the VARK questionnaire Miroslav Chraska s. 63-68
E-learning and its application within the Czech tertiary education system Miroslav Chraska Jiri Dostal Milan Klement s. 89-103
Shluková analýza a možnosti jejího využití při hledání typických skupin studentů během realizace výuky formou e-learningu Miroslav Chraska s. 147-153
Využití shlukové analýzy při vytváření typologie studentů Miroslav Chraska Milan Klement s. 241-247