Znaleziono 9 artykułów

Krystian Tuczyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Efektywność wykorzystywania elektronicznego systemu zarządzania szkołą – sprawozdanie z badań Krystian Tuczyński s. 44-50
Realizacja informatycznego systemu zarządzania szkołą na podstawie analizy wyników badań Krystian Tuczyński s. 128-134
Podnoszenie kompetencji informacyjnych kadry akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego w zakresie stosowania metod i technik kształcenia na odległość Krystian Tuczyński s. 195-200
Elektroniczny system zarządzania szkołą - studium przypadku na przykładzie Liceum Uniwersyteckiego = Electronic School Management System - Case Study on the Example of a University High School Krystian Tuczyński s. 217-224
Projekt stanowiska robota przemysłowego IRB 120 Krystian Tuczyński Tomasz Warchoł s. 307-311
Kryteria oceny jakości kursów e-learningowych w szkolnictwie wyższym Krystian Tuczyński s. 341-346
Projekt i realizacja zautomatyzowanej stacji meteorologicznej Krystian Tuczyński s. 349-354
Stanowisko do badania czujników temperaturowych Robert Białogłowski Damian Kardyś Krystian Tuczyński Tomasz Warchoł s. 398-405
Stanowisko do badania czujników ultradźwiękowych Robert Białogłowski Krystian Tuczyński s. 630-635