Znaleziono 8 artykułów

Maria Raczyńska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Informatyk humanista Maria Raczyńska s. 27-31
Big Data – szanse i zagrożenia Maria Raczyńska s. 29-37
Skutki przemian edukacji informatycznej Maria Raczyńska s. 78-84
Symulacja komputerowa w procesie kształcenia Maria Raczyńska s. 94-104
Kształcenie informatyków – kilka refleksji Maria Raczyńska s. 114-119
"Pedagogickà prax s podporou informačných a komunikačných technológií", Jana Depesova, Nitra 2010 : [recenzja] Maria Raczyńska Jana Depesova (aut. dzieła rec.) s. 375-376
"Tvorba záverečnej prače", Maria Vargova, Nitra 2011 : [recenzja] Maria Raczyńska Maria Vargova (aut. dzieła rec.) s. 377
"Pedagogické aspekty bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci", Mária Vargová, Jana Depešová, Nitra 2011 : [recenzja] Maria Raczyńska Jana Depešová (aut. dzieła rec.) maria Vargova (aut. dzieła rec.) s. 378-379