Znaleziono 8 artykułów

Anna Koziorowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Use of the brainstorm method in the innovation laboratory (i-lab) Agnieszka Długosz Anna Koziorowska s. 51-55
Nauczanie na kierunku biotechnologia umiejętności pracy w laboratorium na przykładzie badań przeżywalności komórek w hodowli in vitro Anna Koziorowska Lena Majchrowicz s. 75-79
Gas Transmitters (CO and NO) as Factors Regulating the Skin Cells Functions Anna Koziorowska Maria Romerowicz-Misielak s. 131-136
The influence of environmental factors on metabolic activity of cancer cells Anna Koziorowska Maria Romerowicz-Misielak Katarzyna Stats s. 306-315
Wykorzystanie testu t dla pojedynczej próby we wnioskowaniu statystycznym Anna Koziorowska Wiesława Malska s. 323-327
Zastosowanie transferu energii rezonansu fluorescencji (FRET) w ilościowej metodzie oznaczania ekspresji genów na przykładzie sondy TaqMan Anna Koziorowska Maria Romerowicz-Misielak s. 372-377
Problemowa metoda nauczania jako forma zajęć na kierunku biotechnologia Anna Koziorowska Maria Romerowicz-Misielak s. 476-480
Analiza oddziaływania odbiorników na jakość energii – możliwości badawcze PTIwIE Jacek Bartman Anna Koziorowska s. 573-580