Znaleziono 2 artykuły

Tomas Molnar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Výučba technickej terminológie s využitím elektronického učebného textu Tomas Molnar Maria Vargova s. 81-85
Využívanie elektronických učebných textov vo vyučovaní odborných technických predmetov na vybraných stredných školách Tomas Molnar Maria Vargova s. 192-195