Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gorzkie żale Janusz Sławiński s. 1-9
Witkacy a świat zachodni Jan Błoński s. 10-41
Obnażenie przypadku Adam Ważyk s. 42-51
Teatr romantyczny, rewolucyjny i polityczny Stanisław Marczak-Oborski s. 52-67
Nauka o kulturze i semiotyka Stefan Żółkiewski s. 68-83
O miłości romantycznej Janusz Węgiełek s. 84-99
O sztuce rozmowy Erazm Kuźma s. 100-111
Dwa eseje o malowaniu natury : przestrzeń jako "forma formata" (o obrazach Jacka Sempolińskiego, 1971) Wiesław Juszczak s. 112-119
Wielobój humanistyczny : historia, człowiek, dialektyka : zagajenie dyskusji nad książką Marii Janion "Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia gdańskie" Stanisław Barańczak s. 121-126
Dyskusja Małgorzata Baranowska Maria Janion Zbigniew Jarosiński Marian Płachecki Zofia Stefanowska Ewa Szary Janusz Sławiński Halina Walfisz Andrzej Walicki Roman Zimand Stefan Żółkiewski s. 126-138
Kalendarze literatury : o periodyzacji historycznoliterackiej Aleksander Władimirowicz Lipatow René Śliwowski (tłum.) s. 139-147
Ofiara pieczołowitości Jerzy Paszek Juliusz Kleiner (aut. dzieła rec.) Włodzimierz Maciąg (aut. dzieła rec.) s. 148-155
Przeszłość, która trwa jeszcze Małgorzata Szpakowska Jerzy Szacki (aut. dzieła rec.) s. 155-159
Właściwie po co? Stanisław Barańczak Adam Kulawik (aut. dzieła rec.) Ewa Miodońska-Brookes (aut. dzieła rec.) Marian Tatara (aut. dzieła rec.) s. 159-163
Arkadia i ideologia Jerzy Jarzębski Umberto Eco (aut. dzieła rec.) s. 164-168
"Rekolekcje" Ingardena Paweł Taranczewski Roman Ingarden (aut. dzieła rec.) s. 168-173
Wizja i prawda Krzysztof Dybciak Zygmunt Kubiak (aut. dzieła rec.) s. 173-177
Sumienie krytyki poczciwej Krzysztof Zaleski s. 177-180
Teoria wstępu Stanisław Lem s. 181-188
Korespondencja Stefan Treugutt s. 189
Książki nadesłane s. 190-192