Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Prawdziwie poruszeni informacją Janusz Sławiński s. 1
Metafora bez granic Aleksandra Okopień-Sławińska s. 3-35
Metafora a interpretacja Edward Balcerzan s. 37-59
Czy metaforę można zobaczyć? Mieczysław Porębski s. 61-78
Poeta od Muz widziany (II) Jacek Brzozowski s. 79-103
Od czarnego słońca do ciemnego świecidła Marian Stala s. 105-121
Metafora jako model Richard H. Brown Piotr Stasiński (tłum.) s. 123-144
Metafora a dewiacja : (przegląd stanowisk badawczych) Teresa Dobrzyńska s. 145-158
Metafora językowa (I) : (składnia i leksyka) Nina Dawidowna Arutiunowa Jerzy Faryno (tłum.) s. 158-170
Schulz: nazywanie nienazywalnego Włodzimierz Bolecki s. 170-181
Meta-foryczne i meta-fizyczne Paul Ricoeur Tadeusz Komendant (tłum.) s. 183-198