Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zaszkodzi niepolepszenie Janusz Sławiński s. 1-7
Małe narracje Mirona Białoszewskiego Michał Głowiński s. 9-28
O przekładaniu przysłów Jerzy Ziomek s. 29-41
"Siużet" - co to za zwierz? Roman Zimand s. 42-52
Malownicze prospekty Jacek Woźniakowski s. 53-68
Myśli różne o Gombrowiczu Wojciech Wyskiel s. 69-84
Perswazje "Perswazji" : (o retoryce felietonowej - na przykładzie Hamiltona) Stanisław Barańczak s. 85-102
Wydarzenie i sens w mowie Paul Ricoeur Ewa Bieńkowska (tłum.) s. 103-118
Prawdziwa szkoła krytyk się nie boi : przedmiot najtrudniejszy Barbara Kryda s. 119-124
Polonistów płacz nieustanny, czyli o nauczaniu języka polskiego w szkole średniej Jerzy Paszek s. 124-132
Młodzież a lektury szkolne Stanisław Bortnowski s. 132-137
Jak mnie uczą? Krzysztof Stawiarski s. 137-142
Jak mnie uczono? Zbigniew Bauer s. 142-146
Literatura dla nauczycieli Jerzy Paszek Władysław Słodkowski s. 146-150
Killy o kiczu Paweł Taranczewski Walther Killy (aut. dzieła rec.) s. 151-155
Piekła Borowskiego Jan Błoński Tadeusz Drewnowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Werner (aut. dzieła rec.) s. 156-161
Paweł Valéry w poszukiwaniu istoty poezji Ewa Bieńkowska Paul Valéry (aut. dzieła rec.) s. 161-166
Marzenia o autonomii człowieka Stefan Treugutt Reul Denney (aut. dzieła rec.) Nathan Glazer (aut. dzieła rec.) David Riesman (aut. dzieła rec.) s. 166-169
Znachorstwo jako krytyka Edward Balcerzan s. 170-173
Nie wydany tekst Stanisława I. Witkiewicza s. 175-187
Z notesu konwojenta Andrzej Kijowski s. 189-195
Książki nadesłane. s. 196-197