Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zawodowcy i amatorzy Stefan Treugutt s. 1-7
Stawrogin Ryszard Przybylski s. 9-37
Dwie krytyki: "krytyczna" i "komentująca" Wiesław Juszczak s. 38-55
Krytyka muzyczna a poetyka muzyki Michał Bristiger s. 56-66
"Siostry" Conrada Zdzisław Najder s. 67-81
Darwin Norwida Elżbieta Feliksiak s. 82-99
O "Śmierci" C. K. Norwida : (z zagadnień semantyki poetyckiej) Stefan Sawicki s. 100-112
Próba rekonstrukcji podstaw języka poetyckiego : (na przykładzie wiersza Eugeniusza Winokurowa) Jerzy Faryno s. 113-128
Spór Asklepiadesa z Hipokratesem Piotr Matywiecki s. 129-140
Kino autotematyczne : (na przykładzie filmu Andrzeja Wajdy "Wszystko na sprzedaż") Tadeusz Szczepański s. 141-156
O historię literatury z perspektywy czytelnika Harald Weinrich Ryszard Handke (tłum.) s. 157-168
"Literatura Ludowa" Janusz Maciejewski s. 168-170
Wprowadzenie do słowackiego strukturalizmu Bogusław Sławomir Kunda s. 170-173
Słowo, kultura, historia Marek Pieczara Osip Mandelsztam (aut. dzieła rec.) s. 174-177
Propozycja Dawydowa Paweł Taranczewski Jurij Dawydow (aut. dzieła rec.) s. 177-180
Ogród modernizmu Teresa Walas Elżbieta Grabska (aut. dzieła rec.) s. 181-183
Z mniemań Bohdana Drozdowskiego o poezji Krzysztof Zaleski s. 183-185
Korespondencja Michał Głowiński s. 183
    Zacytuj
  • Udostępnij