Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dywagacje o Słowackim Jan Błoński s. 1-7
"Tak będzie pisała kiedyś Polska" Maria Janion s. 9-21
"Nieczysty anioł", "strasznych duchów dziecina" i "lokaj kłamstwa" Andrzej Kotliński s. 22-39
Schulz: język poetycki i proza Włodzimierz Bolecki s. 40-69
Istota i struktura krytyki literackiej Krzysztof Dybciak s. 70-95
Hollywood produkuje historię Rafał Marszałek s. 96-125
Repertuar kwestii proponowanych do przedyskutowania na sympozjum poświęconym ostatniemu okresowi twórczości Słowackiego. s. 127-131
Ballanche - prorok nieśmiały Maria Cieśla s. 131-151
Oskar Walzel o wzajemnym oświetlaniu się sztuk (1917 r.) Stanisław Dąbrowski s. 151-162
Co myśli młodzież o idei niepodległości w literaturze polskiej XX w.? Irena Szypowska s. 162-169
Krótka historia zwierząt, które także bywają śmiertelne Jacek Brzozowski s. 171-185
Nędza krytyki Maria Twardokęs s. 187-191
Stan płynny, czyli dwieście wierszyków na różne okazje : (fragmenty) Grzegorz Musiał s. 193-205
Książki nadesłane. s. 206