Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zwłoki metodologiczne Janusz Sławiński s. 1-9
Poezja jako semiotyka sztuki Edward Balcerzan s. 11-38
"Ja piszę, ty malujesz" Zdzisław Łapiński s. 39-48
Pracownie krawieckie ludzkości Anna Sobolewska s. 49-64
Mann i Schulz Elisabeth Goślicki-Baur s. 65-84
Poetyka i sztuka słowa Edward Stankiewicz Tadeusz Sławek (tłum.) Janina Żukower-Narbuntowicz (tłum.) s. 85-103
Porównawcza typologia folkloru : (historyczna i strukturalna) Elizar M. Mieletinski Aleksander Prus-Bogusławski (tłum.) s. 105-118
W sprawie ujęcia zagadnień prasoznawczych w "Edytorstwie" Jana Trzynadlowskiego : (polemika) Stanisław Dąbrowski s. 119-135
W odpowiedzi na uwagi Stanisława Dąbrowskiego Jan Trzynadlowski s. 135-140
Milczenie w dramacie Anna Krajewska s. 140-152
"Tematy" w ilustracjach "Trylogii" Henryka Sienkiewicza Joanna Krzemińska s. 152-160
Poulet: odbudowa czasu Tadeusz Komendant Georges Poulet s. 160-166
Zagrożona tożsamość krytyki i metakrytyki Krzysztof Dybciak Aleksander Kumor (aut. dzieła rec.) s. 166-169