Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wierszoszkicotwórcy Edward Balcerzan s. 1-6
Perspektywy genologii w poznawaniu poezji współczesnej Czesław Zgorzelski s. 7-22
Przyczynek do opisu współczesnej wersyfikacji polskiej Lucylla Pszczołowska s. 23-38
Przyboś: najwięcej słów Michał Głowiński s. 39-52
Problem zamiennika gatunkowego w pisarstwie Różewicza Kazimierz Wyka s. 53-71
Proszę pokazać język : trzeydzieści lat później, czyli przygody słowa Stanisław Barańczak s. 72-85
Instytucje młodej literatury : kilka uwag o ruchu wydawniczym młodych 1956-1970 Andrzej Krzysztof Waśkiewicz s. 86-105
Nowe w nowej poezji Krzysztof Dybciak s. 106-122
Dwa teksty o świadomości poetyckiej Tadeusz Witkowski s. 123-129
Rozmowy poetów z pannami : (w związku z wierszem Stanisława Grochowiaka) Stanisław Dąbrowski s. 130-141
Wyjaśnienie w sprawie zaniedbań na odcinku erotyki Leszek Szaruga s. 141-145
Taki pejzaż Józef Opalski s. 145-151
Etykieta zastępcza Sławomir Magala s. 151-154
Korzenie trzeba zapuszczać nie w piasku i nie w skale Jan Błoński Julian Kornhauser (aut. dzieła rec.) Adam Zagajewski (aut. dzieła rec.) s. 154-159
Drzewa nikt nie wyleczy Noemi Madejska s. 159-161
Anonimy. s. 163-170
Spowiedź dziecięcia w starszym wieku Antoni Słonimski s. 171-176
Książki nadesłane. s. 177-178