Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krytyk w dolinie Jozafata Jan Błoński s. 1-3
Początek filozofii czy filozofia początku? Krzysztof Okopień s. 5-24
Dlaczego Platon wykluczył poetów z Państwa?: (Semiotyka tekstowa literatury ustnej wobec dialektyki sokratejskiej) Alfred Gawroński s. 25-51
Postawa estetyczna Květoslav Chvatik Jacek Baluch (tłum.) s. 52-70
Okna na świat Magdalena Szybistowa s. 71-87
Świętowanie i turystyka: porównanie Erik G. Schwimmer Ignacy Sieradzki (tłum.) s. 88-106
Charles Bally o mechanizmie ekspresywności językowej (1925) : (próba uważnej lektury) Stanisław Dąbrowski s. 118-135
O romantyzmie, o sobie, o nas Alina Witkowska Maria Janion (aut. dzieła rec.) Maria Żmigrodzka (aut. dzieła rec.) s. 135-140
Struktury i tradycje Hieronim Bryłka Heinrich Olschowsky (aut. dzieła rec.) s. 140-145
Demon poetyki znów na szkolnej scenie Władysław Dynak Bożena Chrząstowska (aut. dzieła rec.) s. 145-152
O autorytetach w nauce : na marginesie pracy Janusza Goćkowskiego "Autorytety społeczeństwa uczonych" Piotr Stasiński s. 152-156