Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literatura w szkole: dziś i jutro Janusz Sławiński s. 1-19
"Wszystek krąg ziemski" w poezji renesansowej Czesław Hernas s. 21-41
Jak formy osobowe grają w teatrze mowy? Aleksandra Okopień-Sławińska s. 42-77
Literatura jako źródło dla badań socjologicznych Jakub Karpiński s. 78-97
Leśmian: poezja śmierci Michał Głowiński s. 98-115
Strategia agitatora Edward Balcerzan s. 116-139
Księga powtórzonego prawa Tadeusz Komendant s. 140-164
Wina Józefa K. Łukasz Trzciński s. 165-179
Czytanie filozofii Krzysztof Okopień s. 180-189
Krzesła Moliera i "Krzesła" Ionesco : szkic niesceniczny w trzech aktach Dobrochna Ratajczak s. 190-211
Matejko - przeciw realizmowi Jerzy Malinowski s. 212-228
Frame analysis : uwagi końcowe Erving Goffman Zdzisław Łapiński (tłum.) s. 229-258
Słowo na ekranie Marek Hendrykowski s. 259-279
Funkcje konkursów literackich : na przykładzie lat sześćdziesiątych Andrzej Krzysztof Waśkiewicz s. 280-298
Tak znaczyć muzyka nie zechce, bo: Jerzy Faryno s. 298-304
Konserwatyzm i nacjonalizm Marcin Król s. 305-311
Słów kilka o konserwatyzmie i konserwatystach Wiesław Władyka s. 312-316
Nie ma teorii! Andrzej Tadeusz Kijowski s. 316-319
Choromański na mapie literatury : notatka o nowym dociekaniu badawczym Marek Hendrykowski Seweryna Wysłouch (aut. dzieła rec.) s. 320-323
Myśli o języku Michał Głowiński Paul Valèry Jan Błoński (tłum.) s. 325-337
Do P.T. Redakcji „Tekstów” Stefan Żółkiewski s. 365-366
Do Redakcji „Tekstów” Marta Piwińska s. 367-368
[Obawiam się, niestety] Jerzy Łojek s. 368
Niewielkie oświadczenie s. 369
Książki nadesłane s. 370