Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od rzemiosła do produktu przemysłowego Stefan Treugutt s. 1-6
Badania literackie nad XIX stuleciem Maria Janion s. 7-21
Tzvetana Todorova fantastyczna teoria literatury Stanisław Lem s. 22-44
Diagram, mapa, metafora Maria Renata Mayenowa s. 45-64
Hazardziści Bożena Sadkowska s. 65-81
Park Güell Aleksandra Olędzka-Frybesowa s. 82-94
Aluzje literackie w przekładzie "Ulissesa" Jerzy Paszek s. 95-108
Czytanie Wittgensteina Andrzej Miś s. 109-120
Historia literatury i nowoczesność w liteturze Paul de Man Janusz Goślicki (tłum.) s. 121-140
O "Weselu" Andrzeja Wajdy : splot symboliczny Wiesław Juszczak s. 140-145
Dyskusja s. 146-150
Próba syntezy Paweł Taranczewski Mieczysław Porębski (aut. dzieła rec.) s. 150-155
W ikonosferze Tadeusz Nyczek Mieczysław Porębski (aut. dzieła rec.) s. 155-161
Próba retoryki Zygmunt Saloni Józef Mayen (aut. dzieła rec.) s. 161-164
Zbigniewa Osińskiego widzenie teatru Jan Ciechowicz Zbigniew Osiński (aut. dzieła rec.) s. 164-169
Metamorfozy matecznika Ryszard K. Przybylski Artur Sandauer (aut. dzieła rec.) s. 169-174
Nowe formy w witkacologii : antyrecenzja z appendixem Roman Rudziński s. 174-180
Struktureski Piotr Wierzbicki s. 181-186
W cieniu Eisensteina : pionierska teoria montażu - Siemiona Timoszenki Marek Hendrykowski s. 187-194
Czy kapitan Nemo był wyzyskiwaczem? Stanisław Lem s. 195-197
Książki nadesłane. s. 198-199