Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Estetyka: czwarta część semiologii (2) Edward Balcerzan s. 1-7
Wykład Roland Barthes Tadeusz Komendant (tłum.) s. 9-29
Diatryba, czyli Norwid jednoznaczny Roman Jaskierny s. 30-51
Mit Galicji w polskiej prozie współczesnej : (rekonesans tematologiczny) Ewa Wiegandt s. 52-62
Historyczne modele tropów i figur Mark Polakow Paweł Ustrzykowski (tłum.) s. 63-79
Obecność klowna Ewa Andruszko s. 80-91
Między nauką a metaforą, czyli klasycy i manieryści Ewa Kuryluk s. 92-104
Dialog jako metoda badawcza Piotr Łukasiewicz s. 105-121
Relacje pamiętnikarskie w socjologii literatury Marek Karpiński s. 122-128
O teorii poezji S. I. Witkiewicza Jarosław Skowroński s. 128-135
Atrakcyjność pożądana - od powieści socrealistycznej do młodej prozy epoki przełomu Wojciech Wielopolski s. 136-146
Tertium non datur? Grażyna Borkowska s. 151-158
Pansymbolizm Zbigniew Maciejewski s. 158-166
Filozofia i metafora Hanna Arendt Hanna Buczyńska-Garewicz (tłum.) s. 167-187
Gryzmolarze przed sądem Józef Tomasz Pokrzywniak s. 189-197