Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ja, wędrujący sen Jan Błoński s. 1-6
Sny i poetyka Aleksandra Okopień-Sławińska s. 7-23
Sny średniowiecza Jacques Le Goff Wanda Błońska (tłum.) s. 24-42
Onirologia i oniromania Alina Witkowska s. 43-54
Sny z premedytacją Stefan Treugutt s. 55-63
Somnambule : (o młodopolskiej konwencji onirycznej) Maria Podraza-Kwiatkowska s. 64-79
Leśmian - sen Michał Głowiński s. 80-93
Miciński: między poezją a snem Małgorzata Baranowska s. 94-103
Sen o "złotym wieku" Jerzy Jarzębski s. 104-121
Film a wizja senna Tadeusz Szczepański s. 122-139
Rozum i instynkt Michel Carrouges Ewa Bieńkowska (tłum.) s. 141-144
Świat snu Robert Bréchom Ewa Bieńkowska (tłum.) s. 145-150
Realność ku możliwości Jean Wahl Paweł Taranczewski (tłum.) s. 150-156
Sny Marii Dąbrowskiej (z dziennika) s. 157-170
Książki nadesłane. s. 171-172