Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rozszerzone pomyślenie jubileuszowe Janusz Sławiński s. 1-12
O przestrzeni literatury : (w sprawie problemów przestrzennych życia literackiego doby staropolskiej) Andrzej Borowski s. 13-45
Lalki w systemie kultury Jurij Łotman Paweł Ustrzykowski (tłum.) s. 46-53
Język współczesnego teatru lalek Henryk Jurkowski s. 54-65
System i różnica : (lektura odrzuconej przedmowy) Tadeusz Komendant s. 66-90
O dokładności Antoni Buchner s. 91-106
Czy śmiech może być nauką? Józef Tomasz Pokrzywniak s. 107-116
Kim był Piotr Gerward? Szymon Kobyliński s. 116-130
Wędrówki młodego Lukácsa : (od Simmla do Lenina) Stefan Morawski s. 130-150
Aura obyczajowa grupy twórczej a ciągłość tradycji Sławomir Magala s. 150-155
Bezinteresowność uczonych - cnota czy konieczność? Jadwiga Depczyńska s. 155-161
Heidegger Karl Jaspers Paweł Taranczewski (tłum.) s. 163-177
Ślepiec nad urwiskiem Olga M. Freidenberg Jadwiga Jagiełło s. 179-190
List z Holandii Laurencja Sternowa s. 191-195
Wielce Szanowny Panie Redaktorze! Jan Trzynadlowski s. 196-197
Książki nadesłane. s. 198