Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Po co "Teksty"? Jan Błoński s. 1-6
Element zabawowy w poezji awangardowej : (na przykładzie czeskiego poetyzmu) Pavol Winczer s. 7-23
Zabawa jako źródło poezji Krzysztof Dybciak s. 24-41
Dziecko i zabawa D. W. Winnicott Aleksander Wit Labuda (tłum.) s. 42-53
O funkcjonalnym pojmowaniu tropów : propozycje Andrzej Zgorzelski s. 54-70
"Państwo" Platona: dialog jako monolog; "Wyznania" Augustyna: monolog jako dialog Krzysztof Okopień s. 71-85
Dialogowość poezji Herberta Andrzej Lam s. 86-104
Pod wezwaniem Cycerona i Horacego Jadwiga Ziętarska s. 105-116
"Podobnie żartował Horacy" Józef Tomasz Pokrzywniak s. 117-124
Cztery sylaby, czyli o trudności rzeczy najprostszych Anna Drzewicka s. 124-138
Uwagi do ujęcia zagadnienia literackości przez Welleka i Warrena Stanisław Dąbrowski s. 138-144
Nowela, opowiadanie, gawęda Paweł Dybel Kazimierz Bartoszyński (aut. dzieła rec.) Maria Jasińska-Wojtkowska (aut. dzieła rec.) Stefan Sawicki (aut. dzieła rec.) s. 144-148
Z perspektywy odbiorcy Władysław Dynak Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) Stefan Żółkiewski (aut. dzieła rec.) s. 148-155
Monografia mimo woli Seweryna Wysłouch Ewa Frąckowiak- Wiegandtowa (aut. dzieła rec.) s. 155-159
Początki i końce Henryk Tram Teresa Dobrzyńska (aut. dzieła rec.) s. 159-162
Młodopolskie licytacje Jan Ciechowicz Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 163-166
Sztuka - społeczeństwo - polityka Marian Stępień Władysław Loranc (aut. dzieła rec.) s. 166-170
Metodologia jest sprawą ważną Andrzej Miś s. 171-173
Książki nadesłane. s. 177-178