Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Strategie i czytelnicy Edward Balcerzan s. 1-16
Proces i aparat komunikacji literackiej Janusz Lalewicz s. 17-36
Pierwiastek historyczny w literaturoznawczych koncepcjach Romana Ingardena Rolf Fieguth Ryszard Handke (tłum.) s. 37-62
Kochanowskiego biografia kreowana Janina Abramowska s. 63-82
Pisarz wśród filozofów Ewa Bieńkowska s. 83-100
Teufelsdröckh redivivus albo o pewnym dialogu tekstowym Ryszard Nycz s. 101-121
Musica libera i musica adhaerens Stefan Jarociński s. 122-139
Nienawistnicy, belfrzy, manipulatorzy Michał Głowiński s. 140-152
"Freud a Bachtin" czy "Freud i Bachtin" Bogusław Żyłko s. 170-175
Allegro con fuoco Michał Piotrowski s. 175-186
Dydaktyzm literatury popularnej czy popularność literatury dydaktycznej Anna Martuszewska s. 187-197
Kostium semiologiczny Barbara Sienkiewicz Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 197-202
O zwięzłości Paweł Ustrzykowski Jan Trzynadlowski (aut. dzieła rec.) s. 202-211
Krok do tyłu Andrzej Tadeusz Kijowski Eleonora Udalska (aut. dzieła rec.) s. 211-215
Zapowiedź nie dokonanego referatu Janusz Sławiński s. 215-218
Niewielkie oświadczenie. s. 218
Pejzaż semiotyczny grzybobrania Ryszard Handke s. 219-231