Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Złota wolność : (notatki do interpretacji) Czesław Hernas s. 1-11
Sarmatyzm jako formacja kulturowa : (geneza i główne cechy wyodrębniające) Janusz Maciejewski s. 13-42
Synkretyzm a kultura sarmacka Janusz Tazbir s. 43-57
Religijność sarmatyzmu a kwietyzm Karol Górski s. 58-75
Sarmatów drogi ku Europie : (uwagi o początkowej fazie sarmatyzmu w sztuce polskiej) Tadeusz Chrzanowski s. 76-103
Mit o początku Tomas Venclova René Śliwowski (tłum.) s. 104-116
Gombrowicz a ethos szlachecki Jan Błoński s. 117-136
Iluzje historyczne i teatralne Julian Lewański s. 137-143
Herbowy laboriosus Tomasz Nałęcz Wiesław Władyka s. 143-148
Literatura, paraliteratura i kultura XVI w. Wiktor Weintraub Jerzy Ziomek (aut. dzieła rec.) s. 148-154
Swoje i obce Andrzej Jagodziński Zofia Stefanowska (aut. dzieła rec.) s. 155-160
Slawizm i slawistyka Jerzy Ziomek Endre Angyal (aut. dzieła rec.) s. 160-165
Pamięci Feliksa Vodički Wanda Lektorowicz s. 165-169
Przeklęty sarmata : (fragment z "Niemytych dusz") Stanisław Ignacy Witkiewicz s. 171-181
Książki nadesłane. s. 183-184
Od Redakcji. s. 185
Sprostowanie. s. 186