Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wzmianka o eklektyzmie Janusz Sławiński s. 1-8
Złudzenia transcendentalizmu Barbara Skarga s. 9-36
Odbiorca dzieła jako partner dialogu Ryszard Handke s. 37-68
Ostatni styl? : ku secesji śladem Benjamina Wojciech Suchocki s. 69-102
Literatura modalności (1) Ryszard Nycz s. 103-117
Krytyka literacka : obieg. Publiczność Marian Płachecki s. 118-132
Literatura i komunikacja Maria Corti Joanna Ugniewska (tłum.) s. 133-144
William K. Wimsatt o wykładni jako ocenie (1951) Stanisław Dąbrowski s. 144-159
Tylko żywioł : (na marginesach książki Włodzimierza Pawluczuka "Żywioł i forma" ) Izabella Bukraba s. 159-163
Skoro go nie ma Andrzej Tadeusz Kijowski Odette Aslan (aut. dzieła rec.) s. 164-168
Berent dla trzech Wojciech Głowala Wacław Berent (aut. dzieła rec.) s. 168-172
Małe szkice : ludzie-teksty Michał Głowiński s. 187-192