Znaleziono 3 artykuły

Maria Corti

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Literatura i komunikacja Maria Corti Joanna Ugniewska (tłum.) s. 133-144
">>Pole napięć<< i >>ruchome pole semantyczne<< w kulturze XIII wieku", Maria Corti, Tłum. P.Salwa, "Pamiętnik Literacki" z.2 (1987) : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Maria Corti (aut. dzieła rec.) s. 189
"Pola napięć" i "ruchome pola semantyczne" w kulturze XIII wieku Maria Corti Piotr Salwa (tłum.) s. 307-323