Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Catch-as-catch-can Stefan Treugutt s. 1-7
Erotyka "Pieśni nad pieśniami" w interpretacjach teologicznych Jacek Salij s. 9-26
Libertyńska literatura francuska w XVIII w. Jerzy Łojek s. 27-41
Kochana siostra Marta Piwińska s. 42-55
Salome czyli o Rozkoszy Ewa Kuryluk s. 56-70
Danae Żeromskiego Jerzy Paszek s. 71-84
Klarysa i jej demony Egon Naganowski s. 85-111
"Płynnymi dłońmi rozsnuwam twą nagość..." : (o erotyce Awangardy krakowskiej) Andrzej K. Waśkiewicz s. 112-127
Adela czyli Minotaur Wojciech Wyskiel s. 128-135
Polskie chucie Krzysztof Zaleski s. 136-146
Kto jest pornografem? Jerzy Ziomek s. 147-152
Ewolucja i seksualizm roślin w "Sodomie i Gomorze" M. Prousta Rina Viers Józef Opalski (tłum.) Danielle Simon-Reczyńska (tłum.) s. 153-161
Rewolucja seksualna w wieku osiemnastym Janina Abramowska Jerzy Łojek (aut. dzieła rec.) s. 162-166
O modelach liczbowych w kulturach archaicznych W. N. Toporow W. Grajewski (tłum.) s. 167-188
Książki nadesłane. s. 198-201