Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ofiarny kozioł i koń trojański Jan Błoński s. 1-7
Hermeneutyka Maria Janion s. 9-18
Krytyka jako nierozumienie dzieła Jan Prokop s. 19-26
Brzozowski - krytyk i powieściopisarz? Andrzej Werner s. 27-40
Jak był zrobiony "Beniaminek" Henryk Markiewicz s. 41-57
Wmówienia krytyki : (w 25 rocznicę wydania "Doktora Faustusa" Tomasza Manna) Hubert Orłowski s. 58-74
Gombrowicz - teoretyk sztuki Małgorzata Szpakowska s. 75-96
Dramat wielkiej krytyki Tomasz Burek s. 97-112
Teatr na miarę Puzyny Stefan Treugutt s. 113-121
Podpalenie Arkadii Jan Błoński s. 122-131
Ze "Słownika współczesnych komunałów krytycznoliterackich" Wojciech Głowala s. 132-143
Kazimierz Budzyk - nauczyciel Janusz Sławiński s. 145-149
Wokół teorii McLuhana : wprowadzenie do lektury McLuhana Wincenty Grajewski s. 150-156
Glosa semiotyczna Stefan Żółkiewski s. 156-159
Środek czy przekaz? Jan Walc s. 159-162
Wszystko jest środkiem przekazu Michał Komar s. 162-165
Wybierajcie poeci: Eros czy Agape? Krzysztof Dybciak Jacek Łukasiewicz (aut. dzieła rec.) s. 165-169
Krytyka powieści, czyli powieść krytyczna Leszek Szaruga Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) s. 169-173
Najwierniejszy z krytyków Zygmunt Ziątek Henryk Bereza (aut. dzieła rec.) s. 173-176
Teoria literatury Bohdana Czeszki Tomasz Burek s. 177-180
Niezawodni Kolumbowie Krzysztof Zaleski s. 180-184
Odcinek drugi Andrzej Dobosz s. 185-191
Książki nadesłane. s. 192