Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Historio literatury - badaj się sama Janusz Sławiński s. 1-7
Semiotyczne problemy sztuki teatru Jerzy Ziomek s. 9-27
Szarlatan i teatr Dobrochna Ratajczakowa s. 28-46
Znak plastyczny w teatrze Szajny Zofia Watrak s. 47-68
Maszyny dialogowe Wincenty Grajewski s. 69-85
Karta z dziejów zdrowego rozsądku, czyli o fizjonomice w literaturze Józef Bachórz s. 86-105
Młodopolska utopia pozakodowej komunikacji Jan Prokop s. 106-119
Historia sub specie semioticae Borys Uspieński Bogusław Żyłko (tłum.) s. 120-132
Paradoks niekomunikatywności Jerzy Kaczorowski s. 133-143
Horoskopy, czyli świat uporządkowany Anna Martuszewska s. 143-152
O semiotyce niesemiotycznie (uwagi na marginesie Semiotyki kultury) Włodzimierz Bolecki s. 152-164
Irzykowski - ciągle potrzebny Jerzy Paszek Karol Irzykowski (aut. dzieła rec.) s. 164-168
Drogi studenckiej prasy Krzysztof Dybciak Andrzej Krzysztof Waśkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 168-171
O recepcji Heideggera Krzysztof Michalski s. 171-175
Kula Pascala Jorge Luis Borges Andrzej Sobol-Jurczykowski (tłum.) s. 177-185
Schematy i tematy : (uwagi o obrazach Galerii Drezdeńskiej) Stanisław Dąbrowski s. 187-193
Książki nadesłane. s. 194