Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Badacz i jego prześmiewca Edward Balcerzan s. 2-8
Brzozowski - filozofia czynu i pracy Bronisław Baczko s. 9-32
Konwencja i antykonwencja w Teatrze Laboratorium Zbigniew Osiński s. 33-47
Peryfrazy współczesne Michał Głowiński s. 48-58
Kpina i terror Zdzisław Jastrzębski s. 59-74
Ucieczka Stanisława Lema Małgorzata Szpakowska s. 75-90
"Ów halcyjon" Jerzy Paszek s. 91-107
Poetycka "muzykologia" Anna Barańczak s. 108-116
"Cudownie nieartykułowana mowa dźwięków..." Józef Opalski s. 117-126
Z zagadnień literackości tekstu Stanisław Dąbrowski s. 127-142
Personologia i semiotyka A. M. Piatigorski B. A. Uspienski Stanisław Balbus (tłum.) s. 143-164
Rogate dusze Urszula Dobrzycka Bohdan Cywiński (aut. dzieła rec.) s. 164-168
Przekład jako gra Jerzy Święch Maria Kurecka (aut. dzieła rec.) s. 168-172
Kadena życie i twórczość Krystyna Jakowska Michał Sprusiński (aut. dzieła rec.) s. 172-175
Ze wszystkich stron słowa Krzysztof Zaleski Edward Balcerzan (aut. dzieła rec.) s. 176-179
Nadrealizm polski? Andrzej K. Waśkiewicz H. Dubowik (aut. dzieła rec.) s. 179-184
Nieporozumienia z Brzozowskim Tomasz Burek s. 184-191
Odcinek trzeci Andrzej Dobosz s. 193-197
Zdzisław Jastrzębski (17 XII 1930 - 30 IV 1972) Zdzisław Łapiński s. 198-199
Książki nadesłane. s. 200