Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauka o literaturze a polonistyka uniwersytecka Marian Stępień s. 1-11
Polska proza cywilna Maria Janion s. 13-38
Muzyka - Świat Ewa Bieńkowska s. 39-58
Sztuka i anarchizm Stefan Morawski s. 59-83
Kolor i słowo Erazm Kuźma s. 84-101
Uwagi do poetyki nastrojowego symbolizmu Jan Prokop s. 102-113
O wierszach Karola Irzykowskiego Wojciech Głowala s. 114-126
Odpowiedź semiotyka in partibus... Stefan Żółkiewski s. 127-130
Narodziny inteligencji i jej miejsce w strukturze społecznej : (refleksje na marginesie monografii o inteligencji polskiej okresu międzypowstaniowego) Ludwik Hass s. 131-139
Polityka w świetle językoznawstwa Krystyna Pisarkowa s. 140-144
Poetyka Marksa Andrzej Miś s. 144-149
"Sanatorium pod Klepsydrą" - proza Schulza i wizja Hasa Witold Kiedacz s. 149-155
O kolonizacji i miłości podróży Marian Płachecki Janusz Sławiński (aut. dzieła rec.) s. 155-162
Późny, ale nie spóźniony przekład Anna Martuszewska Georges Blin (aut. dzieła rec.) s. 162-165
Meteor Magdalena Lubelska Florian Znaniecki (aut. dzieła rec.) s. 166-169
Artysta i kultura Stanisław Stabro Kamila Rudzińska (aut. dzieła rec.) s. 169-172
Schulz rozpisany na fiszkach Wojciech Wyskiel Jerzy Speina (aut. dzieła rec.) s. 172-175
Ślepi i kulawi Piotr Graff Urszula Czartoryska (aut. dzieła rec.) s. 175-179
Przyczynek do topografii hiszpańskiej pychy José Ortega y Gasset Piotr Niklewicz (tłum.) s. 181-190
Książki nadesłane. s. 191-192