Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Peiper o "Solidarności" Edward Balcerzan s. 1-4
Odbiór i odbiorca w procesie historycznoliterackim Janusz Sławiński s. 5-34
Teatr jednego autora : problemy psychologiczne w najnowszej powieści polskiej Anna Sobolewska s. 35-60
Ogólna semantyka metafory Harald Weinrich Małgorzata Łukasiewicz (tłum.) s. 61-75
List z nieba Jan Tomkowski s. 76-90
But - byt, czyli o języku "Szewców" Barbara Kasprzak s. 91-106
Praktyka interakcyjna a odbiór literatury Zbigniew Bokszański s. 107-127
Społeczne ramy lektury Włodzimierz Bolecki s. 127-134
Dwie książki Żółkiewskiego Marek Karpiński s. 134-137
Partycypacja kulturalna Andrzej Tyszka s. 137-142
Problem Innego u Sartre'a Jerzy Bukowski s. 142-151
Norwid u Wajdy : o roli motta poetyckiego w "Popiele i diamencie" Marek Hendrykowski s. 151-159
ABC czytania Ezra Pound Krzysztof Biskupski (tłum.) s. 161-179
I jak tu się nie skarżyć... Maria Twardokęs s. 181-182
Errata. s. 183