Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O sylwiczności, czyli kłopot z przedmiotem Ryszard Nycz s. 1-6
Markiz w grafie Stanisław Lem s. 7-43
Mrożka droga do komedii Jan Błoński s. 44-64
Rozpaczający Starzec Marta Piwińska s. 65-84
Ingarden, czyli świadomość niedofenomenologizowana Krzysztof Okopień s. 85-102
Młodopolska lektura Słowackiego: Cezary Jellenta Michał Głowiński s. 103-119
    Zacytuj
  • Udostępnij
Tradycja pogromców tradycji Edward Balcerzan s. 121-126
Gaston Bachelard o "obrazie poetyckim" Stanisław Dąbrowski s. 126-142
Leksykalno-semantyczne modelowanie czasu realnego w poezji W. M. Pietrow Paweł Ustrzykowski (tłum.) s. 142-151
Tynianow po polsku Bogusław Żyłko Jurij Tynianow (aut. dzieła rec.) s. 152-156
Lekcje francuskiego : (z listów nie napisanch) Roman Zimand s. 157-165
Nocna podróżniczka : przedmowa do "Żywota Rancégo" F. R. Chateaubrianda Roland Barthes Claire Nicolas (tłum.) Marta Piwińska (tłum.) s. 171-181
Styl powieści Roland Barthes Anna Trznadel (tłum.) s. 181-187
Szanowny Panie Redaktorze! Dorota Pisarek s. 189-190
    Zacytuj
  • Udostępnij