Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krytyka na cenzurowanym Jan Błoński s. 1-6
Mistrz i mag Barbara Skarga s. 7-20
Funkcje autorytetów w społeczeństwie nauki Janusz Goćkowski s. 21-40
Literatura z kluczem Jan Prokop s. 41-47
Szaleństwo Chrystusowe jako rodzaj widowiska Aleksander M. Panczenko Aleksander Prus-Bogusławski (tłum.) s. 48-67
A kiedy strzelba wypali... : (Poetyka rekwizytu) Andrzej Tadeusz Kijowski s. 68-88
Konstruktywistyczna przemiana Andrzej Turowski s. 89-110
O życiu rzeczy samej w sobie Krzysztof Okopień s. 111-125
"Daleko skąd" - struktury wykorzenienia Ewa Kuryluk s. 127-132
Błędy i uroszczenia teorii "maszyn dialogowych" Stanisław Dąbrowski s. 132-146
Oświecenie jako całość znacząca Janina Abramowska Teresa Kostkiewiczowa (aut. dzieła rec.) s. 146-156
O narodach w ośmiuset egzemplarzach Roman Zimand Józef Chlebowczyk (aut. dzieła rec.) s. 156-164
Zabawa z Anną Liwią Jerzy Paszek s. 164-171
Czas i J. W. Dunne Jorge Luis Borges Andrzej Sobol-Jurczykowski (tłum.) s. 173-182
Egzamin - gra toczona przy pomocy dialogu Anna Martuszewska s. 183-188