Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Teksty i teksty Janusz Sławiński s. 1-7
Koncert poetycki Edward Balcerzan s. 9-26
O sztukach fabularnych Jerzy Ziomek s. 27-35
Myślenie strukturalne w badaniu sztuki Mieczysław Porębski s. 36-52
Orientacja wedle nazwisk Stefan Treugutt s. 53-61
Wyznania antysemioty Stanisław Lem s. 62-79
Miasta Jan Błoński s. 80-89
Średniowiecze i znaki Bronisław Geremek s. 90-97
Nasza wola - Polska gola Stanisław Barańczak s. 98-113
Anatomia Gombrowicza Jerzy Jarzębski s. 114-132
Gesty śpiewaków operowych Anna Barańczak s. 133-142
Jednostki wypowiedzi Michel Foucault Stanisław Cichowicz (tłum.) s. 143-157
Propozycje semiotyków radzieckich Jerzy Faryno s. 158-173
Od lingwistyki do semiotycznej teorii sztuki Janusz Barczyński Jan Mukařovský (aut. dzieła rec.) s. 174-177
Potulny Orfeusz Krzysztof Zaleski Roland Barthes (aut. dzieła rec.) s. 177-180
Filozofia i poetyka Janusz Pawłowski Michał Bachtin (aut. dzieła rec.) s. 180-184
Wyka o Malczewskim Marek Gumkowski Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 184-187
Odcinek pierwszy Andrzej Dobosz s. 188-194
Książki nadesłane. s. 195