Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Trzy postrachy Janusz Sławiński s. 1-8
Świadectwa i style odbioru Michał Głowiński s. 9-28
Wschodnie maskarady Marta Piwińska s. 29-53
Tyrteusz Wielki Norwida Stefan Sawicki s. 54-67
Bez złudzeń Stanisław Cichowicz s. 68-74
Pismo i telekomunikacja Jacques Derrida Stanisław Cichowicz (tłum.) Joanna Skoczylas (tłum.) s. 75-92
Zupełnie inaczej Emmanuel Levinas Stanisław Cichowicz (tłum.) Joanna Skoczylas (tłum.) s. 93-101
Kronopie, famy i nadzieje Aleksandra Olędzka-Frybesowa s. 102-115
Wandalin: (Narodziny sarmackiego bóstwa) Ludwika Szczerbicka-Ślęk s. 117-124
Paradoksy sarmatyzmu Stefan Zabłocki s. 124-133
Pogranicze sarmatyzmów tolerancyjnego i nietolerancyjnego Mirosław Korolko s. 134-141
Antysarmacki pamflet carskiego agenta Mieczysław Inglot s. 141-147
Wiedza o literaturze na użytek szkoły Jerzy Paszek s. 148-160
Portret w zieleni Bożena Sadkowska Tadeusz Kępiński (aut. dzieła rec.) s. 161-165
Pod znakiem Erosa Ewa Kuryluk Mario Praz (aut. dzieła rec.) s. 165-167
Gdzie jesteś powieści? Aleksander Fiut Tomasz Burek (aut. dzieła rec.) Kazimierz Wyka (aut. dzieła rec.) s. 168-171
Antynomie i kompromisy Anna Grzegorczyk Henryk Markiewicz (aut. dzieła rec.) s. 171-177
Adaptacja - czyli w poszukiwana wspólnego kodu Janusz Czyżyk Maryla Hopfinger (aut. dzieła rec.) s. 177-181
Młodopolskie programy i dyskusje Bożena Potoczny Maria Podraza-Kwiatkowska (aut. dzieła rec.) s. 181-185
Książki nadesłane. s. 186-187