Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Paradoks o czytelniku Edward Balcerzan s. 1-10
Próba interpretacji : "Przedmowa" do pierwszego wydania "Krytyki czystego rozumu" Krzysztof Michalski s. 11-29
Lekcja pejzażu według "Króla-Ducha" Wiesław Juszczak s. 30-54
Janusowe oblicze modernizmu Tomasz Burek s. 55-78
Modernistyczne wizje rewolucji : (trzy analizy) Tadeusz Bujnicki s. 79-90
"Generał Barcz": o autonomię literatury Leszek Szaruga s. 91-101
Hipoteza jedności : (glosa do interpretacji "Kosmosu") Aleksandra Okopień-Sławińska s. 102-118
Szkatułkowy cytat: o narracji w "Czarnym potoku" Maria Indykówna s. 119-132
Wojenna przygoda pokolenia Tadeusz Witkowski s. 133-149
Czy literaturoznawca może pomóc szkolnej polonistyce? Aleksander Wit Labuda s. 151-171
Humanista przed rozbitym zwierciadłem Ryszard Nycz Maria Janion (aut. dzieła rec.) s. 171-174
Manifesty romantyzmu Paweł Dybel Alina Kowalczykowa (aut. dzieła rec.) s. 175-180
Debata i walka Krzysztof Biskupski Jan Józef Szczepański (aut. dzieła rec.) s. 180-183
Autobiagrafizm jako zagrożenie Stefan Treugutt s. 183-184
Życie i sens: lekcja Deleuze'a Stanisław Cichowicz s. 185-192
O schizofreniku i małej dziewczynce Gilles Deleuze Stanisław Cichowicz (tłum.) Joanna Skoczylas (tłum.) s. 193-205
Książki nadesłane. s. 206