Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Romans z tekstem Jan Błoński s. 1-8
O dzisiejszych normach czytania (znawców) Janusz Sławiński s. 9-32
Mowa jako medium doświadczenia hermeneutycznego : (niektóre problemy hermeneutyki H. G. Gadamera) Paweł Taranczewski s. 33-51
"Tak rzecze Damon..." : (młoda poezja po 1968 roku) Andrzej Krzysztof Waśkiewicz s. 52-79
Słowackiego mit o sobie Maria Cieśla s. 80-92
Dwa teksty semiologiczne : o pojęciu przestrzeni geograficznej w średniowiecznych tekstach staroruskich Jurij M. Lotman Edward Balcerzan (tłum.) Maria R. Mayenowa (tłum.) s. 93-113
Pytania o znaki Krzysztof Wolicki s. 114-122
Prawdziwa szkoła krytyk się nie boi (II) : głos złytoptaka Jan Błoński s. 123-127
Pochwała olimpiady polonistycznej Marian Stępień s. 127-131
Antynomie dydaktyki Mieczysław Inglot s. 132-137
Postulaty w sprawie studiów dla nauczycieli polonistów Lucjan Porembski Irena Szypowska s. 137-140
Głos w dyskusji o szkolnej polonistyce Elżbieta Marcinkowska s. 140-144
Przybliżać czy obniżać? Krzysztof Dybciak s. 144-148
Konfrontacja poetyk Jerzy Faryno s. 148-158
Kultura współczesna: casus Chomsky Andrzej Miś John Lyons (aut. dzieła rec.) Barbara Stanosz (aut. dzieła rec.) s. 158-163
Tołstoj - realista, Tołstoj - metafizyk? Maria Cymborska-Leboda Paweł Hertz (aut. dzieła rec.) s. 163-167
Pomyłka gatunkowa Wojciech Głowala Bogdan Rogatko (aut. dzieła rec.) s. 167-172
OLP czyli tour d'horizon dwustu lat literatury polskiej Wanda Lektorowicz s. 172-176
O wyobraźni wizualnej : akt wiary w malarstwo i jego aktualną rolę Jerzy Tchórzewski s. 177-182
Wymiana listów Janusz Sławiński Zdzisław Łapiński s. 189-190
Książki nadesłane. s. 191-192