Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kręgi wtajemniczenia Edward Balcerzan s. 1-7
O kolażu tekstowym : (na materiale prozy Leopolda Buczkowskiego) Ryszard Nycz s. 9-29
Polska poezja nieokrzesana : (próba określenia zjawiska) Marian Pankowski s. 30-46
Twórczość filmowa jako fragment twórczości: przypadek Konwickiego Tadeusz K. Lubelski s. 47-66
Problematyka uniwersaliów w radzieckiej semiotyce kultury Katarzyna Rosner s. 73-90
Ekspresja i rysunek dziecięcy Maurice Merleau-Ponty Maryna Ochab (tłum.) s. 91-97
Georges Poulet - krytyk świadomości Jerzy Kaczorowski s. 99-105
Potyczki wokół Becketta Marek Kędzierski s. 105-113
Polskie wizualium Jacek Wesołowski s. 113-126
Światopogląd a poetyka Seweryna Wysłouch Krystyna Jakowska (aut. dzieła rec.) s. 126-130
Kapiści - jak ja ich widzę Jerzy Wolff s. 147-160