Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dobrze o gustach niepożądanych Czesław Hernas s. 1-7
Człowiek i język Hans Georg Gadamer Krzysztof Michalski (tłum.) s. 9-21
O szaleństwo w metodzie Krystyna Pisarkowa s. 22-41
Lektura jako znak prestiżu Jan Prokop s. 42-50
Aktualne problemy badań nad życiem literackim Krzysztof Dmitruk s. 51-72
Witkacy: fatalne terminy : (uwagi wstępne) Włodzimierz Bolecki s. 73-81
Scena Gombrowicza Andrzej Falkiewicz s. 82-99
Poprawka z polskiego Bożena Chrząstowska s. 101-119
Jak muzyka znaczy Anna Barańczak s. 120-131
Mochnacki a sprawa programu krytycznoliterackiego Irena Kitowiczowa Krystyna Krzemień-Ojak (aut. dzieła rec.) s. 131-135
Panna Mimosenduft szaleje czyli tuwimisizm Ryszard Wierzbowski s. 135-143
Pieśń i dzieje Kazimierz Wyka s. 145-154
Podróż (II) Laurencja Sternowa s. 155-171
Z donosów towarzyskich Marian Białko-Szewski s. 173-174
Sens ubezpożytecznienia : (rozważanie) Stanisław Dąbrowski s. 174-177
Pani Szmydtowa Michał Głowiński s. 178-179
Książki nadesłane. s. 180